Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Phần C về điểm chấm Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện không tìm thấy nút xuất ra excel để import vào bảng tổng hợp. Vui lòng hỗ trợ giúp
 (Xuất kết quả nhập trên trang NOVA ra excel rồi import vào đây?)

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Để xuất ra file excel từ Nova, bạn vui lòng chọn ở đây nhé:

Xin cám ơn.

Trạng thái:
Open
»
Closed
Your profile picture

"Site đã bị gặp lỗi không mong muốn. Vui lòng thử lại sau." nhưng thử nhiều lần sau đó kg đc.

Your profile picture

Xin chào,

Bạn vui lòng thực hiện lại xem sao nhé. Vì các bệnh viện khác vẫn đang tiến hành như bình thường.

Bạn có thể tham khảo theo hướng dẫn này: http://chatluongbenhvien.vn/huong-dan/d-kiem-tra-benh-vien-kh-1205-va-ba...

Xin cám ơn.

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 12 5

Thứ ba, Tháng 12 3