Kính gửi các bệnh viện,
Theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Y tế sẽ báo cáo hằng tháng kết quả khảo sát hài lòng NB nội trú của các BV.
Do ảnh hưởng của Dịch Covid-19 nên việc khảo sát của các bệnh viện trong Quý I, Quý II trên cả nước không được thực hiện đều đặn và có những sai số so với thời gian cùng kỳ năm trước.
Các chức năng khác của phần mềm như trích xuất dữ liệu, báo cáo cũng sẽ tạm thời khóa lại.
Cục QLKCB hoan nghênh các bệnh viện đã tiến hành khảo sát đầy đủ trong thời gian qua.
Cục QLKCB sẽ có thông báo chính thức cho các Sở Y tế và bệnh viện.
Trân trọng.

Bước 1: Để gởi báo cáo theo CV1385, sau khi đăng nhập vào trang http://chatluongbenhvien.vn/ bằng tài khoản phần mềm Khảo sát hài lòng.

(Nếu bệnh viện chưa có tài khoản, vui lòng làm theo hướng dẫn này để được cấp tà khoản: http://chatluongbenhvien.vn/huong-dan/a-cac-van-de-chung-tai-khoan-dang-nhap-don-vi/huong-dan-benh-vien-moi-dang-ky-tai-khoan-su)

Bước 2: Tại phía bên trái màn hình, chọn Báo cáo trực tuyến

Bước 3: Sau khi vào trang Báo cáo trực tuyến, tại cột Báo cáo phân luồng cách ly (CV1385), chọn Sửa, để tiến hành gửi báo cáo.

Bước 4:  Tiếp theo, chọn Choose file để tìm kiếm file báo cáo ở trên máy.

Bước 5: Sau khi chọn file cần báo cáo, chọn Tải lên để upload báo cáo.

Bước 6: Chọn Lưu để hoàn tất việc gởi báo cáo.


Bước 7: Sau khi lưu, ở cột báo cáo hiển thị ra báo cáo đã up lên là đã gởi báo cáo thành công.

Ý kiến, phản hồi

Your profile picture

Bệnh viện đã gửi báo cáo phân luồng cách ly theo hướng dẫn và bấm Lưu nhưng bên dưới vẫn hiện nút "gửi/ sửa". Xin hỏi như vậy là bệnh viện đã gửi thành công chưa? Xin cảm ơn

Your profile picture

Xin chào,

Bạn chỉ cần kiểm tra lại xem đã có file báo cáo đã có giống ở bước 7 chưa là được nhé. Nếu có là đã lưu thành công.

Xin cám ơn.

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ ba, Tháng 3 24

 • 9:36sa
  Changes to Body
   
  *Bước 1:* Để gởi báo cáo theo CV1385, sau khi đăng nhập vào trang http://chatluongbenhvien.vn/ [1] bằng tài khoản phần mềm Khảo sát hài lòng.
   
  *Bước 1:* Để gởi báo cáo theo CV1385, sau khi đăng nhập vào trang http://chatluongbenhvien.vn/ [1] bằng tài khoản phần mềm Khảo sát hài lòng.
    +
  /*(Nếu bệnh viện chưa có tài khoản, vui lòng làm theo hướng dẫn này để được cấp tà khoản: http://chatluongbenhvien.vn/huong-dan/a-cac-van-de-chung-tai-khoan-dang-nhap-don-vi/huong-dan-benh-vien-moi-dang-ky-tai-khoan-su [2])
    +
  */
   
  *Bước 2: *Tại phía bên trái màn hình, chọn */Báo cáo trực tuyến/*
   
  *Bước 2: *Tại phía bên trái màn hình, chọn */Báo cáo trực tuyến/*
   
  *//*
   
  *//*
   
   
   
  [1] http://chatluongbenhvien.vn/
   
  [1] http://chatluongbenhvien.vn/
    +
  [2] http://chatluongbenhvien.vn/huong-dan/a-cac-van-de-chung-tai-khoan-dang-nhap-don-vi/huong-dan-benh-vien-moi-dang-ky-tai-khoan-su
  Xem thêm

Thứ hai, Tháng 3 23

Chủ nhật, Tháng 3 22