Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

năm 2019 có tiến hành khảo sát và đăng nhập các mẫu phiếu trên phần mền. Hiện trang chủ của bộ y tế báo cáo năm 2019 cơ sở chưa tiến hành khảo sát.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào, để lấy báo cáo của năm 2019, bạn vào lại mục 2019 để xuất báo cáo ra nhé.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 20

Thứ năm, Tháng 4 23