Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Em đã nhập thông tin đầy đủ rồi, sao vẫn thấy báo bệnh viện chưa nhập đầy đủ thông tin. Trân trọng.

Updates and comments

Your profile picture

Xin chào,

Phần mềm vẫn hiện thông báo này có thể là do bệnh viện vẫn chưa cập nhập báo cáo CTCL theo CV số 1533. Tuy nhiên, nếu bệnh viện mình không thực hiện công văn này thì có thể bỏ qua thông báo này và sử dụng phần mềm như bình thường.

Cám ơn.

Trạng thái:
Open
»
Closed