Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Em đã nhập thông tin đầy đủ rồi, sao vẫn thấy báo bệnh viện chưa nhập đầy đủ thông tin. Trân trọng.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Phần mềm vẫn hiện thông báo này có thể là do bệnh viện vẫn chưa cập nhập báo cáo CTCL theo CV số 1533. Tuy nhiên, nếu bệnh viện mình không thực hiện công văn này thì có thể bỏ qua thông báo này và sử dụng phần mềm như bình thường.

Cám ơn.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 20

Thứ năm, Tháng 4 23