Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

Thông tin tên đơn vị hiển thị chưa đúng: 

Thông tin đúng phải là: Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên

Đề nghị được hỗ trợ

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Chúng tôi đã sửa rồi bạn nhé.

Xin cám ơn

Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
High
»
1

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 20

Thứ năm, Tháng 4 23