Thông tin yêu cầu
Trạng thái
pending
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Em muốn xem báo cáo khảo sát hài lòng người bệnh 2019. Em đã làm theo hướng dẫn mà sao vẫn không hiện ra kết quả. Cho em hỏi là lỗi phần mềm hay vè lý do gì ah?

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Bạn vui lòng chụp ảnh màn hình lúc nhập các thông tin để lấy báo cáo giúp nhé.

Xin cám ơ.

Phần:
H. YÊU CẦU HỖ TRỢ
»
Ưu tiên:
3
»
Low
Your profile picture

»

Trạng thái:
Open
»
pending

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm qua, Tháng 4 1

Thứ ba, Tháng 3 31

Thứ năm, Tháng 3 26

Thứ tư, Tháng 3 25