Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Problem

Kính gửi các Anh/ Chị!

Hiện tại khi vào trang http://bangchung.chatluongbenhvien.vn/. Bệnh viện Mắt quốc tế DND - BG không thấy hiển thị phần để gửi bằng chứng. Mong Anh/ Chị có thể hỗ trợ ạ! 

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Chúng tôi đã cập nhập lại, bạn có thể truy cập lại vào phần mềm nhé.

Xin cám ơn.

Phần:
H. YÊU CẦU HỖ TRỢ
»
Ưu tiên:
3
»
Low
Your profile picture

»

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 12 5

Thứ ba, Tháng 12 3