Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Problem

Kính gửi anh, chị phụ trách

Phòng QLCL BV Đa khoa tỉnh Ninh Bình xin báo cáo lỗi tính điểm trên website phần: "Bảng tổng hợp chấm điểm Chất lượng bệnh viện, Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế Xanh Sạch Đẹp, giảm thải chất thải nhựa, công khai tài chính hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Tôi đã import và rà soát kỹ lại điểm đánh giá tiêu chí CLBV và ra điểm trung bình là 3,41 theo đúng kết quả đã đính kèm: theo hướng dẫn phần C điểm sẽ là 3,41 x 40 = 136,4. nhưng trên website lại tự động tính là 136,47. Nếu làm tròn lên sẽ là 136,5 dẫn tới sai lệch. Tương tự kết quả chung sẽ là 218,1 (trên website hiển thị 218,17)

Tôi có đính kèm hình ảnh chụp từ website

Cảm ơn anh chị rất nhiều

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 12 25 2019

  • Your profile picture
    10:30sa

    Có phải là từng điều dưỡng quản lý máy thở nào thì hết tua trực báo lại số giờ đã dùng và cứ thế cho hết 1 tuần/tháng rồi mình xem thời gian máy được sử dụng như thế nào rồi có giải pháp phải không ạ? Xin anh/chị cho em hỏi kinh nghiệm thống kê số lượt sử dụng máy thở với ạ!

Thứ hai, Tháng 12 16 2019

Thứ năm, Tháng 12 12 2019