Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

BV Nam SG vừa được cấp mã khảo sát nhưng không tạo được khoa trong BV. Kính nhờ BQL hỗ trợ.

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Updates and comments

Your profile picture

Xin chào,

Bạn vui lòng cung cấp đủ thông tin đơn vị thì mới tạo khoa phòng được nhé.

Cám ơn và chúc bạn thành công.

Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
Normal
»
1