Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

BV Nam SG vừa được cấp mã khảo sát nhưng không tạo được khoa trong BV. Kính nhờ BQL hỗ trợ.

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Bạn vui lòng cung cấp đủ thông tin đơn vị thì mới tạo khoa phòng được nhé.

Cám ơn và chúc bạn thành công.

Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
Normal
»
1

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm qua, Tháng 12 12

Thứ năm, Tháng 12 5

Thứ ba, Tháng 12 3