F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

Kính gửi các bệnh viện,
Theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Y tế sẽ báo cáo hằng tháng kết quả khảo sát hài lòng NB nội trú của các BV.
Do ảnh hưởng của Dịch Covid-19 nên việc khảo sát của các bệnh viện trong Quý I, Quý II trên cả nước không được thực hiện đều đặn và có những sai số so với thời gian cùng kỳ năm trước.
Các chức năng khác của phần mềm như trích xuất dữ liệu, báo cáo cũng sẽ tạm thời khóa lại.
Cục QLKCB hoan nghênh các bệnh viện đã tiến hành khảo sát đầy đủ trong thời gian qua.
Cục QLKCB sẽ có thông báo chính thức cho các Sở Y tế và bệnh viện.
Trân trọng.

TÀI LIỆU VÀ CÔNG VĂN

Loading widget...
No files to show
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Thứ ba, Tháng 3 24

 • 9:36sa
  Changes to Body
   
  *Bước 1:* Để gởi báo cáo theo CV1385, sau khi đăng nhập vào trang http://chatluongbenhvien.vn/ [1] bằng tài khoản phần mềm Khảo sát hài lòng.
   
  *Bước 1:* Để gởi báo cáo theo CV1385, sau khi đăng nhập vào trang http://chatluongbenhvien.vn/ [1] bằng tài khoản phần mềm Khảo sát hài lòng.
    +
  /*(Nếu bệnh viện chưa có tài khoản, vui lòng làm theo hướng dẫn này để được cấp tà khoản: http://chatluongbenhvien.vn/huong-dan/a-cac-van-de-chung-tai-khoan-dang-nhap-don-vi/huong-dan-benh-vien-moi-dang-ky-tai-khoan-su [2])
    +
  */
   
  *Bước 2: *Tại phía bên trái màn hình, chọn */Báo cáo trực tuyến/*
   
  *Bước 2: *Tại phía bên trái màn hình, chọn */Báo cáo trực tuyến/*
   
  *//*
   
  *//*
   
   
   
  [1] http://chatluongbenhvien.vn/
   
  [1] http://chatluongbenhvien.vn/
    +
  [2] http://chatluongbenhvien.vn/huong-dan/a-cac-van-de-chung-tai-khoan-dang-nhap-don-vi/huong-dan-benh-vien-moi-dang-ky-tai-khoan-su
  Xem thêm

Thứ hai, Tháng 3 23

Chủ nhật, Tháng 3 22