Để gửi hình ảnh, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản của đơn vị vào trang http://hailong.chatluongbenhvien.vn

Nếu không rõ tài khoản này, xem tại đây "Hướng dẫn bệnh viện mới đăng ký tài khoản sử dụng phần mềm"

Sau khi đăng nhập sẽ thấy giao diện để gửi hình ảnh. Click vào nút "Sửa" để cập nhật thông tin và gửi hình ảnh.

Nếu cần hướng dẫn thao tác chi tiết hơn, vui lòng xem thêm Bước 4 trong hướng dẫn bên dưới.

Bình luận

Your profile picture

BỆNH VIỆN QUẬN 1

Your profile picture

Media Gallery

Your profile picture

Media Gallery

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

  1. Phần mềm Khảo sát hài lòng
  2. Bằng chứng chất lượng theo 83 Tiêu chí
  3. Tra cứu và Góp ý Hướng dẫn đánh giá 83 Tiêu chí
  4. Lịch KTĐG CLBV và Đánh giá viên
  5. Diễn đàn QLCL&ATNB

Đây là cách nhanh nhất để nhận hỗ trợ:

  • Tìm câu trả lời tại trang hướng dẫn tương ứng. Nếu không có câu trả lời bạn cần, hãy viết câu hỏi (bình luận) ngay bên dưới nội dung liên quan.
  • Nếu có yêu cầu khác, vui lòng gửi cho chúng tôi bằng cách click vào "Góp ý hoặc Yêu cầu hỗ trợ" ở góc dưới phải trang.

Hoạt động gần đây

Hôm qua, Tháng 12 10

Thứ năm, Tháng 11 29