Để gửi hình ảnh, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản của đơn vị vào trang http://hailong.chatluongbenhvien.vn

Nếu không rõ tài khoản này, xem tại đây "Hướng dẫn bệnh viện mới đăng ký tài khoản sử dụng phần mềm"

Sau khi đăng nhập sẽ thấy giao diện để gửi hình ảnh. Click vào nút "Sửa" để cập nhật thông tin và gửi hình ảnh.

Nếu cần hướng dẫn thao tác chi tiết hơn, vui lòng xem thêm Bước 4 trong hướng dẫn bên dưới.

Bình luận

Your profile picture

BỆNH VIỆN QUẬN 1

Your profile picture

Media Gallery

Your profile picture

Media Gallery

Your profile picture

TTYT Di Linh gởi hình ảnh bệnh viện

Thứ tư, Tháng 7 10

Thứ ba, Tháng 5 21