Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng gửi báo cáo theo CV1533/KCB-QLCL&CĐT, anh chị xem giúp là bên em gửi kèm file lên như vậy đã đúng chưa ạ?

Updates and comments

Your profile picture

»