Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Bệnh viện em đã nhập hoàn thành cập nhật thông tin và danh sách các khoa phòng đã thực hiện đúng công văn 1534/KCB. Nhưng màn hình trang chủ vẫn còn "Bạn thấy thông báo này do đơn vị bạn chưa cung cấp đủ thông tin theo yêu cầu của Bộ Y tế!" 

Nhờ nhóm kỹ thuật hỗ trợ cho BV Ung bướu TPCT sớm hoàn thành việc cập nhập thông tin.

Updates and comments

Your profile picture

Xin chào,

Bạn đã báo cáo theo CV1533 chưa ạ?

Xin cảm ơn

Assigned to:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
pending
»
Closed
Ưu tiên:
3
»
Low
Loại yêu cầu:
Problem
»
Task