Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Problem

Bệnh viện không gửi được bằng chứng 83 tiêu chí lên cổng. đề nghị bộ phận hỗ trợ cấu hình lại giúp bệnh viện. xin chân thành cảm ơn

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

tài khoản của bệnh viện 20nd.yhct

Your profile picture

Xin chào,

Chúng tôi đã cấu hình lại. Vui lòng kiểm tra nhé,

Xin cảm ơn

Phụ trách:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
3
»
Low

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm nay, Tháng 2 21