Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Problem

Bệnh viện không gửi được bằng chứng 83 tiêu chí lên cổng. đề nghị bộ phận hỗ trợ cấu hình lại giúp bệnh viện. xin chân thành cảm ơn

Updates and comments

Your profile picture

tài khoản của bệnh viện 20nd.yhct

Your profile picture

Xin chào,

Chúng tôi đã cấu hình lại. Vui lòng kiểm tra nhé,

Xin cảm ơn

Assigned to:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
3
»
Low