Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Feature Request

A/C co the huong dan em lam nhu the nao de lay duoc ket qua phan tích va bao cao cua tung khoa khong?

Updates and comments

Your profile picture

Xin chào,

Tình năng này năm 2019 chúng tôi mới đưa vào.

Anh chị vui lòng thực hiện yêu cầu của CV1534 để phần mêm tự động tính cho bệnh viện nhé. Năm nay nếu bệnh viện chưa hoàn thành CV này thì phần mềm không có dữ liệu để tính.

Xin cảm ơn

Assigned to:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
pending
»
Closed