Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Problem

Hiện tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ đang bổ sung bằng chứng cho Kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2018. Tuy nhiên khi click vào gửi bằng chứng thì không hiển thị bất kỳ tiêu chi nào ? Xin được hỗ trợ

Hình anh đính kèm

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Cảm ơn anh chị đã gửi hình chụp. Chúng tôi đã cấu hình lai. Vui lòng kiểm tra nhé.

Xin cảm ơn

Phụ trách:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
3
»
Low
Loại yêu cầu:
Task
»
Problem

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm nay, Tháng 2 21