Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Problem

Hiện tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ đang bổ sung bằng chứng cho Kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2018. Tuy nhiên khi click vào gửi bằng chứng thì không hiển thị bất kỳ tiêu chi nào ? Xin được hỗ trợ

Hình anh đính kèm

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Updates and comments

Your profile picture

Xin chào,

Cảm ơn anh chị đã gửi hình chụp. Chúng tôi đã cấu hình lai. Vui lòng kiểm tra nhé.

Xin cảm ơn

Assigned to:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
3
»
Low
Loại yêu cầu:
Task
»
Problem