Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Theo Quyết định số 1414/QĐ-UBND đổi tên Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc thành Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc. Kính mong đơn vị hỗ trợ đổi tên bệnh viện trên trang chatluongbenhvien.vn (và các trang có liên quan) giúp. Xin cảm ơn!

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Anh chị xem hướng dẫn và tự đổi tên nhé. Nếu không được thì chụp màn hình lỗi gửi chúng tôi,

Xin cảm ơn

Phụ trách:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm nay, Tháng 2 21