Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Theo Quyết định số 1414/QĐ-UBND đổi tên Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc thành Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc. Kính mong đơn vị hỗ trợ đổi tên bệnh viện trên trang chatluongbenhvien.vn (và các trang có liên quan) giúp. Xin cảm ơn!

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Updates and comments

Your profile picture

Xin chào,

Anh chị xem hướng dẫn và tự đổi tên nhé. Nếu không được thì chụp màn hình lỗi gửi chúng tôi,

Xin cảm ơn

Assigned to:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Closed