Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Tôi muốn hỏi:Trong bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện 2.0. Tại mục C6.1.6 Bổ nhiệm đầy đủ điều dưỡng trưởng khoa (Điều dưỡng trưởng được bổ nhiệm trong vòng 6 tháng nếu có người nghỉ hoặc chuyển công tác)
Trong tiêu chí này chỉ nhắc "Bổ nhiệm đầy đủ điều dưỡng trưởng khoa" có bao gồm phòng điều dưỡng không?
Chúng tôi có bổ nhiệm đầy đủ tất cả các điều dưỡng trưởng khoa. Có Phó trưởng phòng điều dưỡng và chưa có trưởng phòng điều dưỡng. Xin hỏi có đạt mục này không?
Bệnh viện tôi hạng III. Xin chân thành cảm ơn!

Updates and comments

Your profile picture

»

Trạng thái:
Open
»
Closed
Your profile picture

»

Trạng thái:
Closed
»
Open
Your profile picture

Xin chào,

Tiêu chí ghi rõ là Trưởng "khoa" ạ.

Phòng chỉ dùng để gọi các phòng chức năng,

Xin cảm ơn

Phần:»
YÊU CẦU HỖ TRỢ
Assigned to:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Closed