Hướng dẫn này áp dụng cho các Sở Y tế đi kiểm tra. Chỉ khi đăng nhập bằng tài khoản của Sở Y tế mới thấy tính năng này.

Cảm ơn Sở Y tế Hòa Bình đã góp ý cho chúng tôi.

Bước 1. Click vào menu "SỞ Y TẾ - Gửi bằng chứng"

Bước 2. Chọn bệnh viện muốn xem

Khi click vào Tiêu chí muốn gửi bằng chứng. Trong mỗi tiêu chí này vẫn có thể chọn các bệnh viện để chuyên qua nếu cần.

 

Các bước tiếp theo tương tự như thao tác bệnh viện gửi bằng chứng. Xin xem đính kèm ngay phía dưới.

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

  • # 685 Hoàn thành Gửi bằng chứng Bệnh viện mắt quốc tế Việt Nga cách đây 20 giờ 16 phút
  • # 684 Hoàn thành Hoàng Minh Hiếu Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận - Kiên Giang cách đây 20 giờ 16 phút
  • # 683 Hoàn thành BVĐK CAO SU CHƯ PRÔNG Bệnh viện đa khoa cao su Chư Prông - Gia Lai cách đây 22 giờ 15 phút
  • # 647 Hoàn thành Huỳnh Hoàng Sơn Sở Y tế - Bến Tre cách đây 1 ngày 21 giờ
  • # 680 Hoàn thành Bệnh viện quận Tân Phú Bệnh viện quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh cách đây 2 ngày 22 giờ

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm qua, Tháng 11 22

Thứ năm, Tháng 11 21