Hướng dẫn này áp dụng cho các Sở Y tế đi kiểm tra. Chỉ khi đăng nhập bằng tài khoản của Sở Y tế mới thấy tính năng này.

Cảm ơn Sở Y tế Hòa Bình đã góp ý cho chúng tôi.

Bước 1. Click vào menu "SỞ Y TẾ - Gửi bằng chứng"

Bước 2. Chọn bệnh viện muốn xem

Khi click vào Tiêu chí muốn gửi bằng chứng. Trong mỗi tiêu chí này vẫn có thể chọn các bệnh viện để chuyên qua nếu cần.

 

Các bước tiếp theo tương tự như thao tác bệnh viện gửi bằng chứng. Xin xem đính kèm ngay phía dưới.

Thứ ba, Tháng 12 18 2018

Thứ tư, Tháng 12 12 2018

Thứ ba, Tháng 12 11 2018