Hướng dẫn phần mềm cho Công văn khác

TÀI LIỆU VÀ CÔNG VĂN

Loading widget...
No files to show
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

Thứ sáu, Tháng 3 22

Thứ tư, Tháng 2 27

 • 3:33ch
  Changes to Body
  -
  Tùy sở Y tế hoặc Bệnh viện, vui lòng xem hướng dẫn đính kèm ngay bên dưới.
  +
  Vui lòng xem hướng dẫn đính kèm ngay bên dưới.
   
  Hướng dẫn này áp dụng cho cả *CV Số: 1533/KCB-QLCL&CĐT V/v báo cáo các hoạt động cải tiến chất lượng KCB dựa trên kết quả khảo sát hài lòng NB, NVYT* [1]
   
  Hướng dẫn này áp dụng cho cả *CV Số: 1533/KCB-QLCL&CĐT V/v báo cáo các hoạt động cải tiến chất lượng KCB dựa trên kết quả khảo sát hài lòng NB, NVYT* [1]
   
   
   
  [1] http://chatluongbenhvien.vn/file/598/download?token=jjV8N3aQ
   
  [1] http://chatluongbenhvien.vn/file/598/download?token=jjV8N3aQ
  Xem thêm