A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

TÀI LIỆU VÀ CÔNG VĂN

Loading widget...
No files to show
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

Hướng dẫn, Hỏi đáp

Thứ năm, Tháng 10 24

Thứ hai, Tháng 6 10

Thứ hai, Tháng 4 8

Thứ hai, Tháng 12 24 2018

Thứ năm, Tháng 12 20 2018

Chủ nhật, Tháng 12 9 2018

Thứ tư, Tháng 11 28 2018

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Hôm nay, Tháng 11 15

 • 9:26sa
  Changes to Body
   
  *Bước 1. Bệnh viện gửi thông tin cho nhóm kỹ thuật*
   
  *Bước 1. Bệnh viện gửi thông tin cho nhóm kỹ thuật*
   
  - Hãy gửi qua email cho chúng tôi thông tin theo Phụ lục 1 và 2 CV1356 KCB-QLCL ngày 21/11/2016. Tải mẫu Phụ lục về *tại đây (click vào đây) [7]*.
   
  - Hãy gửi qua email cho chúng tôi thông tin theo Phụ lục 1 và 2 CV1356 KCB-QLCL ngày 21/11/2016. Tải mẫu Phụ lục về *tại đây (click vào đây) [7]*.
  -
  - Email nhận thông tin: chatluongbenhvien@gmail.com
  +
  - Vui lòng ghi rõ *địa chỉ* của bệnh viện cùng *số điện thoại* liên hệ trong email để nhóm kỹ thuật tiện trao đổi khi cần thêm thông tin cho việc cấu hình.
    +
  Email nhận thông tin: chatluongbenhvien@gmail.com
   
  *Bước 2. Nhón kỹ thuật tạo tài khoản: tối đa trong 7 ngày*
   
  *Bước 2. Nhón kỹ thuật tạo tài khoản: tối đa trong 7 ngày*
   
  Nhóm kỹ thuật sẽ tạo tài khoản, và sẽ gửi email thông tin tài khoản cho bệnh viện kèm email quản lý.
   
  Nhóm kỹ thuật sẽ tạo tài khoản, và sẽ gửi email thông tin tài khoản cho bệnh viện kèm email quản lý.
  Xem thêm

Hôm qua, Tháng 11 14

Thứ năm, Tháng 10 24