Click vào tên tài khoản ở góc trên phải, sau đó click vào "Trang tổng hợp". Trong trang này sẽ có danh sách các đơn vị thuộc sự quản lý của Sở Y tế/Bộ Y tế.
Hãy click vào đơn vị muốn kiểm tra.

Sở Y tế cũng có thể click vào "Sở Y tế - ..." như hình trên để vào trang chủ của Sở Y tế.

Tại trang chủ của Sở, Bộ, Ngành có thể thấy tiến độ cập nhật của các bệnh viện mình quản lý ở Cột bên phải và Cột giữa.

Cơ quan quản lý có thể sửa nhan các thông tin của đơn vị ở những chỗ có nút "Sửa"

Giao diện cập nhật ngày 09/12/2018, Sở Y tế có thể nhanh chóng xem, sửa, phê duyệt thông tin của bênh viện dễ dàng hơn

Thao tác hoàn toàn như cập nhật thông tin của Bệnh viện “Đơn vị tự cập nhật thông tin của Đơn vị mình" - click vào đây để xem