Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Problem

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM kính gửi Bộ Y tế về việc cập nhật bằng chứng cải tiến chất lượng năm 2020. Hiện tại Bệnh viện đang cập nhật bằng chứng nhưng đều bị tính dữ liệu của năm 2019. Kính mong Bộ Y tế xem xét và chỉnh sửa phần mềm.

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm qua, Tháng 4 1

Thứ ba, Tháng 3 31

Thứ năm, Tháng 3 26

Thứ tư, Tháng 3 25