Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Mẫu 3 - Phiếu khảo sát ý kiến nhân viên y tế

- Bệnh viện đã thực hiện và nhập lên trang Web "chatluongbenhvien.vn" trong tháng 06/2020 nhưng khi xem mục Báo cáo khảo sát hài lòng NVYT năm 2020 thì "Mục G. Anh chị có ý kiến hoặc đề xuất nào khác với Bộ Y tế và lãnh đạo bệnh viện"  không có dữ liệu đã nhập

- Nhờ bên kĩ thuật kiểm tra và hỗ trợ

Trân trọng!

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm qua, Tháng 8 10