Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Bệnh viện Thái Bình Dương Tam Kỳ xin hỗ trợ  nhờ bên kỹ thuật xem giúp bên em nhập đủ 91 phiếu khảo sát SHLNB ngoại trú năm 2020 nhưng bên báo cáo số liệu chỉ có 89 phiếu, bên phân tích số liệu đủ 91 phiếu. Xin hổ trợ giúp, xin chân thành cảm ơn.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

»

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm qua, Tháng 4 1

Thứ ba, Tháng 3 31

Thứ năm, Tháng 3 26

Thứ tư, Tháng 3 25