Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

CHÚNG TÔI KHÔNG VÀO ĐƯỢC PHẦN KIỂM TRA BỆNH VIỆN KH 1205 VÀ GỬI BẰNG CHỨNG 83 TIÊU CHÍ. XIN GIÚP ĐỠ.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Chúng tôi đã tiến hành cập nhập lại cho bệnh viện, bạn có thể truy cập lại rồi nhé. Còn phần mềm gửi bằng chứng theo 83 tiêu chí, bạn vui lòng truy cập ngoài giờ hành chính nhé.

Xin cám ơn.

Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
3
»
Low

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 12 5

Thứ ba, Tháng 12 3