Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Feature Request

Kính gửi anh/chị, 

Sau khi nghiên cứu, tham khảo các hướng dẫn cụ thể của Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam, bệnh viện Hồng Đức III xin góp chút ý kiến mong bộ tiêu chí ngày càng hoàn thiện hơn. 

Tại tiêu chí B4.3 - Mục 18: Áp dụng hình thức thi tuyển cho các vị trí lãnh đạo, quản lý của bệnh viện, có sự giám sát công khai của cơ quan quản lý, đại diện “người quản lý”, ban thanh tra nhân dân, đại diện nhân viên …thì đối với các bệnh viện tư nhân thì tiểu mục này khó thực hiện được nên kính mong Ban ngành xem xét lại tiểu mục này đối với các bệnh viện tư nhân thì nên ghi rõ thực hiện như thế nào?

Xin cảm ơn. 

Trân trọng

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 7 30

Thứ ba, Tháng 7 28