Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Chức năng cung cấp bằng chứng của tài khoản 68kg.vt không thực hiện được. Rất mong đội ngủ quản trị giúp đỡ, Xin cám ơn!

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Chúng tôi đã cập nhập lại phần mềm, bạn có thể vào lại như bình thường nhé.

Xin cám ơn.

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 12 5

Thứ ba, Tháng 12 3