Thông tin yêu cầu
Trạng thái
pending
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task
  1. Đã thành lập khoa hoặc tổ kiểm soát nhiễm khuẩn
  2.  Xin cho đơn vi Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè hỏi là Trung tâm Y tế là phải thành lập Khoa KSNK phải không hay là Tổ KSNK là được

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 20

Thứ năm, Tháng 4 23