Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Problem

Các phiếu khảo sát tháng 01 năm 2020 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương bị dồn chung vào năm 2019. Nên khi phân tích báo cáo số liệu của tháng 01 năm 2020 thì phần mềm báo không có số liệu, còn truy xuất số liệu danh sách các phiếu đã nhập của năm 2019 thì lại có các phiếu đã nhập của tháng 01 năm 2020.

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Để lấy số liệu của tháng 1 năm 2020, bạn vui lòng truy cập và mục 2019 để lấy nhé. Và chọn mốc thời gian của tháng 1 năm 2020 là được.

Mong bạn thông cảm vì sơ suất này.

Xin cám ơn.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm qua, Tháng 4 1

Thứ ba, Tháng 3 31

Thứ năm, Tháng 3 26

Thứ tư, Tháng 3 25