Thông tin yêu cầu
Trạng thái
pending
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Tiêu chí A1.4.18, tiểu mục số yêu cầu bằng chứng là có biên bản báo cáo/thống kê số giờ sử dụng máy thở trong khoảng thời gian. Thì bệnh viện sử dụng 24/24, nên xin Cục cho ý kiến bv cần thu thập số liệu số lượt chỉ định, số lượt thở máy, số lượt bóp bóng được không ạ?

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Chúng tôi đã chuyển câu hỏi của đơn vị đến cán bộ phụ trách.

Xin cảm ơn!

Phụ trách:»
Dương Huy Lương
Trạng thái:
Open
»
pending
Your profile picture

Trả lời:

Hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới gần như không có bệnh viện nào sử dụng máy thở 24/24 tại tất cả các ngày trong năm.

Câu hỏi của bệnh viện không rõ nghĩa (Thì bệnh viện sử dụng 24/24). Bệnh viện nghiên cứu tiêu chí và cung cấp các bằng chứng cụ thể cho tiểu mục này mới được chấm là đạt.

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 12 25 2019

  • Your profile picture
    10:30sa

    Có phải là từng điều dưỡng quản lý máy thở nào thì hết tua trực báo lại số giờ đã dùng và cứ thế cho hết 1 tuần/tháng rồi mình xem thời gian máy được sử dụng như thế nào rồi có giải pháp phải không ạ? Xin anh/chị cho em hỏi kinh nghiệm thống kê số lượt sử dụng máy thở với ạ!

Thứ hai, Tháng 12 16 2019

Thứ năm, Tháng 12 12 2019