Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Phân tích kết quả khảo sát bệnh nhân nội trú quý II/2020 phần mền xuất không có dữ liệu. Trong năm 2020 TTYT khảo sát 186 phiếu nhưng phần mềm cho kết quả là 286 phiếu

TTYT nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra và hỗ trợ giúp ạ. Xin cảm ơn !

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm qua, Tháng 8 10