Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

Phần mềm khảo sát mới bổ sung thêm 3 mẫu phiếu khảo sát người mẹ. Sao em không thấy công văn hoặc tài liệu hướng dẫn khảo sát, để bệnh viện triển khai khảo sát. Trân trọng.

Updates and comments

Your profile picture

Xin chào,

Hiện tại các phiếu khảo sát người mẹ đã có ở trong phần mềm rồi, bạn có thể xem tại đây

Các thao tác nhập phiếu khảo sát người mẹ cũng tương tự với nhập phiếu khảo sát người bệnh, bạn có thể xem hướng dẫn tại đây nhé: http://chatluongbenhvien.vn/phan-mem-qlcl-dung-cho-bo-y-te/khao-sat-hai-...

Cám ơn và chúc bạn thành công.

Trạng thái:
Open
»
Closed