Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

Phần mềm khảo sát mới bổ sung thêm 3 mẫu phiếu khảo sát người mẹ. Sao em không thấy công văn hoặc tài liệu hướng dẫn khảo sát, để bệnh viện triển khai khảo sát. Trân trọng.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Hiện tại các phiếu khảo sát người mẹ đã có ở trong phần mềm rồi, bạn có thể xem tại đây

Các thao tác nhập phiếu khảo sát người mẹ cũng tương tự với nhập phiếu khảo sát người bệnh, bạn có thể xem hướng dẫn tại đây nhé: http://chatluongbenhvien.vn/phan-mem-qlcl-dung-cho-bo-y-te/khao-sat-hai-...

Cám ơn và chúc bạn thành công.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 20

Thứ năm, Tháng 4 23