Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Cách khai báo thêm khoa, phòng

Updates and comments

Your profile picture

Xin chào,

Bạn vui lòng xem và thực hiện theo hướng dẫn này nhé (Mục B):http://chatluongbenhvien.vn/huong-dan-phan-mem/huong-dan-ve-cac-van-de-chung-tai-khoan-dang-nhap-don-vi/don-vi-tu-cap-nhat-thong

Cám ơn và chúc bạn thành công.

Trạng thái:
Open
»
Closed