Thông tin yêu cầu
Trạng thái
pending
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Feature Request

bệnh viện đa khoa tâm trí sài gòn sau khi click vào dòng gửi bằng chứng, trang không hiển thị các tiêu chí, mong được giúp đỡ

Updates and comments

Your profile picture

Xin chào,

Bạn có thể chụp màn hình để rõ lỗi bạn đang gặp phải không?

Trạng thái:
Open
»
pending