Thông tin yêu cầu
Trạng thái
pending
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Feature Request

bệnh viện đa khoa tâm trí sài gòn sau khi click vào dòng gửi bằng chứng, trang không hiển thị các tiêu chí, mong được giúp đỡ

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Bạn có thể chụp màn hình để rõ lỗi bạn đang gặp phải không?

Trạng thái:
Open
»
pending

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ sáu, Tháng 4 3

Thứ tư, Tháng 4 1

Thứ ba, Tháng 3 31

Thứ năm, Tháng 3 26

Thứ tư, Tháng 3 25