Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Duplicate
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Nhờ hỗ trợ menu nhập số liệu :
Không tìm thấy menu để Nhập số liệu trực tiếp trên phần mềm theo công văn số 875/KCB-QLCL&CĐT về việc báo cáo tình hình KCB cho người nước ngoài.

Updates and comments

Your profile picture

»

Trạng thái:
pending
»
Duplicate