Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Duplicate
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Nhờ hỗ trợ menu nhập số liệu :
Không tìm thấy menu để Nhập số liệu trực tiếp trên phần mềm theo công văn số 875/KCB-QLCL&CĐT về việc báo cáo tình hình KCB cho người nước ngoài.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

»

Trạng thái:
pending
»
Duplicate

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm qua, Tháng 2 21