Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Bệnh viện Đà Nẵng kính gửi Cục Quản lý khám chữa bệnh tổ chức tập huấn về Quản lý chất lượng cho Bệnh viện

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Updates and comments

Your profile picture

»

Your profile picture

» , »

Trạng thái:
Closed
»
Open