Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Làm ơn update phần hướng dẫn nhập dữ liệu  phiếu khảo sát trải nghiệm người bệnh năm 2019. Phiên bản trên web là phiên bản cũ từ 2017.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào, 

Cám ơn bạn đã góp ý, chúng tôi sẽ cập nhập hướng dẫn sớm nhất có thể.

Xin cám ơn.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 20

Thứ năm, Tháng 4 23