Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Kính gửi Bp Hỗ trợ chuyên môn,

Theo Kế hoạch số: 1205/KH-BYT ngày 23 tháng 10 năm 2019.

Phần B: Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh. Phần BV tự chấm, hiện BV chưa biết nhập dữ liệu như thế nào (Số lượng phiếu khảo sát cần nhập? khảo sát mới hay lấy khảo sát của BV trong Quý III). Kính mong nhận được hướng dẫn của Bộ phận hỗ trợ.

Trân trọng cám ơn.

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

»

Your profile picture

»

Your profile picture

Xin chào,

Số lượng phiếu để kiểm tra là tối thiểu 30 phiếu mỗi loại (30 nội trú + 30 ngoại trú) bạn nhé. Tốt nhất là nên lấy phiếu khảo sát mới nhé.

Cám ơn và chúc bạn thành công.

Phần:
H. YÊU CẦU HỖ TRỢ
»
Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
3
»
Low

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm qua, Tháng 2 21