Thông tin yêu cầu
Trạng thái
pending
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Feature Request

Admin ơi mình muốn thêm khoa cho bệnh viện đã bấm vào đường dẫn phía dưới chữ khoa trong phần mềm khảo sát mà vẫn không thấy chỗ thêm không biết phải làm thế nào nữa các hình ra không giống như hướng dẫn. làm theo hướng dẫn cũng không thấy được