Thông tin yêu cầu
Trạng thái
pending
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Updates and comments

Your profile picture

Xin chào,

Chúng tôi đã chuyển câu hỏi của quý đồng nghiệp cho cán bộ phụ trách.

Chúng tôi sẽ phản hồi tại đây khi có thông tin.

Xin cảm ơn

Assigned to:»
Dương Huy Lương
Trạng thái:
Open
»
pending