Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Làm thế nào để bệnh viện tự chấm Khảo sát hài lòng người bệnh phần B của phần mềm KH1025. 

Giao diện của phần B hiển thị : "số phiếu của đoàn đnahs giá nội bộ đưa vào phân tích: 0 đánh giá nội bộ chưa hoàn thành khảo sát NB nội trú ngoại trú. Mặc dù bệnh viện đã nhập số liệu khảo sát online bệnh nhân nội trú và ngoại trú trên trang này trước đó rồi.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Để phần mềm có thể cập nhập điểm của phần B, lúc nhập phiếu khảo sát hài lòng, bạn vui lòng chọn Kiểu khảo sát Do đoàn kiểm tra nội bộ thực hiện. Nếu phiếu đã nhập rồi, bạn có thể sửa lại các phiếu đó theo hướng dẫn này: http://chatluongbenhvien.vn/phan-mem-qlcl-dung-cho-bo-y-te/khao-sat-hai-long/xem-sua-xoa-phieu-khao-sat-da-nhap-danh-cho-nguoi

Cám ơn và chúc bạn thành công.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ sáu, Tháng 4 3

Thứ tư, Tháng 4 1

Thứ ba, Tháng 3 31

Thứ năm, Tháng 3 26

Thứ tư, Tháng 3 25