Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Duplicate
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

BV Quận 10 chỉ có khám thai cho các thai phụ sau đó thai phụ được chuyển viện đến BV Từ Dũ hoặc BV Hùng Vương để sinh con. Xin hỏi làm sao đánh giá được các mẫu phiếu số 4, 5, 6 đầy đủ được ạ?

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

»

Trạng thái:
Open
»
Duplicate

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ sáu, Tháng 4 3

Thứ tư, Tháng 4 1

Thứ ba, Tháng 3 31

Thứ năm, Tháng 3 26

Thứ tư, Tháng 3 25