Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Bộ phận kỹ thuật xin cho hỏi, phần mềm khảo sát hài lòng người bệnh năm 2019 sao lại không thấy có mục chọn khoa điều trị như những năm trước đây? Như vậy khó khăn cho việc phân tích kết quả khảo sát ạ.

Trân trọng!