Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Feature Request

Xin cho em hỏi 1 chút ạ

Về phiếu khảo sát hài lòng bệnh nhân ngoại trú, có một số bệnh nhân không thực hiện một số dịch vụ như nhà vệ sinh... Vì vậy, họ không thể đánh giá sự hài lòng về vấn đề đó được. Bệnh viện em xin đề xuất nên có 1 đáp án khác như không biết/không sử dụng dịch vụ vì phần mềm không cho để missing dữ liệu.

Em xin cảm ơn!

Updates and comments

Your profile picture

Xin chào,

Hiện nay các trường đều cần nhập. Nếu không có thông tin do BV không có theo mức tệ thì cho mức 1, ví dụ đánh giá về wifi, BV không có wifi thì là mức 1.

Trường hợp khác Nếu k sử dụng dịch vụ nào đó thì cho mức 3.

Trong năm tới Cục KCB sẽ phối hợp với đơn vị khác để rà soát chỉnh sửa các mẫu phiếu nếu cần thiết.

Cảm ơn ý kiến của bạn.