Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Problem

Kính nhờ Nhóm hỗ trợ gỡ tính năng bắt buộc nhập liệu ở hai câu hỏi C1, C2 trong Mẫu phiếu 05 Khảo sát sự hài lòng bà mẹ sinh con tại Bệnh viện, vì tại thời điểm hiện tại Bệnh viện chưa thực hiện THEO DÕI SAU RA VIỆN của bà mẹ.

Trân trọng cảm ơn.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Mục này chúng tôi đã chuyển thành không bắt buộc rồi nhé. 

Cám ơn bạn đã góp ý

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ sáu, Tháng 4 3

Thứ tư, Tháng 4 1

Thứ ba, Tháng 3 31

Thứ năm, Tháng 3 26

Thứ tư, Tháng 3 25