Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Dạ cho bệnh viện em hỏi, trong trang qlbv.vn/ktbv dùng để nhập kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện theo 83 tiêu chí, không thấy hiện thời gian là "6 THÁNG 2019", vậy BV nhập điểm BV tự chấm giữa năm 2019 bằng cách nào ạ.

Trân trọng cám ơn.