Thông tin yêu cầu
Trạng thái
pending
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

BV Nam Sài Gòn xin hỏi vì sao không tạo được khoa phòng dù đã làm theo hướng dẫn. 

Và quên mật khẩu không lấy lại được. Xin nhờ trợ giúp.

Updates and comments

Your profile picture

Xin chào,

Để tạo được khoa phòng, bạn vui lòng cập nhập đầy đủ thông tin của đơn vị trước đã nhé.

Bạn vui lòng cho mình xin tên tài khoản để cập nhập lại tài khoản nhé.

Trạng thái:
Open
»
pending