Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Problem

Không hiển thị bảng tiêu chí để đăng tải bằng chứng chất lượng bệnh viện. Không thấy hiển thị bằng chứng đã đăng tản năm 2018 

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Updates and comments

Your profile picture

Chào Anh /Chị

BV gửi bằng chứng CLBV năm 2019 nhưng khi vào đến phần Bằng chứng CLBV thì Webiste hiện ra như hình (đính kèm file), và kiểm tra không thấy bằng chứng đã đăng tải năm 2018.

Mong Anh/ Chị vui lòng hướng dẫn chi tiết giúp cách khắc phục.

Xin trân trọng cảm ơn!!!

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri

Email: phongkhthbatri@gmail.com 

SĐT: 02753.850045