Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Problem

Không hiển thị bảng tiêu chí để đăng tải bằng chứng chất lượng bệnh viện. Không thấy hiển thị bằng chứng đã đăng tản năm 2018 

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Chào Anh /Chị

BV gửi bằng chứng CLBV năm 2019 nhưng khi vào đến phần Bằng chứng CLBV thì Webiste hiện ra như hình (đính kèm file), và kiểm tra không thấy bằng chứng đã đăng tải năm 2018.

Mong Anh/ Chị vui lòng hướng dẫn chi tiết giúp cách khắc phục.

Xin trân trọng cảm ơn!!!

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri

Email: phongkhthbatri@gmail.com 

SĐT: 02753.850045

Your profile picture

Bệnh viện YHCT tỉnh Bình Phước vào gửi bằng chứng nhưng không hiện lên các tiêu chí. Xin vui lòng hướng dẫn bệnh viện mình. Chân thành cám ơn!

Đính kèm hình ảnh, tài liệu:»
Your profile picture

» , »

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ sáu, Tháng 4 3

Thứ tư, Tháng 4 1

Thứ ba, Tháng 3 31

Thứ năm, Tháng 3 26

Thứ tư, Tháng 3 25