Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Mình muốn thống kê tình hình khảo sát hài lòng 9 tháng đầu năm 2019 tại các bệnh viện trực thuộc

Nhưng không lọc được

Nhờ các bạn hỗ trợ

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn này để xuất báo cáo nhé: http://huongdan.chatluongbenhvien.vn/phan-mem-qlcl-dung-cho-bo-y-te/khao-sat-hai-long/danh-cho-co-quan-quan-ly-xem-ket-qua-kshl-cua-cac

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ sáu, Tháng 4 3

Thứ tư, Tháng 4 1

Thứ ba, Tháng 3 31

Thứ năm, Tháng 3 26

Thứ tư, Tháng 3 25